HINNASTO

YLEISTÄ TOIMEKSIANNOISTA JA NIIDEN PALKKIOISTA

Toimeksiannot ja niistä maksettavat palkkiot normaalisti jakautuvat toimeksiannosta riippuen niihin, joihin myönnetään oikeusturvavakuutus, joihin mahdollisesti myönnetään maksuton oikeudenkäynti tai jotka maksetaan suoraan asiakkaan toimesta.

Oikeusturvavakuutuksen määräytyminen ja sen ehdot on määritelty joko yksityisen tai yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehdoissa. Maksuttomasta oikeusavusta löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/mihinasioihinoikeusapuasaa.html

Toimeksiannon vastaanottamisen yhteydessä kartoitetaan eri vaihtoehdot läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Asianajotoimisto Innolex Oy kuuluu Suomen Asianajajaliittoon ja laskutuksessa noudatetaan hyvää asianajotapaa ja kohtuullista työhön käytettävää laskutusperustetta. Palkkioista on myös aina mahdollista sopia toimeksiantokohtaisesti erikseen.

Palveluumme kuuluu aina maksuton ongelmien kartoitus, jossa kartoitetaan myös palkkioon liittyvät kysymykset.

TUNTIHINNOISTA

Normaali tuntilaskutuksemme yksityishenkilöille on toimeksiannosta riippuen 186 – 310 euroa sisältäen arvonlisäveron 24 %.

Tuntilaskutuksemme yrityksille on 180 – 250 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

Laskutus perustuu aina kohtuulliseen tuntimäärään ja on aina myös sovittavissa tapauskohtaisesti.