HINNASTO

YLEISTÄ TOIMEKSIANNOISTA JA NIIDEN PALKKIOISTA

Toimeksiannot ja niistä maksettavat palkkiot normaalisti jakautuvat toimeksiannosta riippuen niihin, joihin myönnetään oikeusturvavakuutus, joihin mahdollisesti myönnetään maksuton oikeudenkäynti tai jotka maksetaan suoraan asiakkaan toimesta.

Oikeusturvavakuutuksen määräytyminen ja sen ehdot on määritelty joko yksityisen tai yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehdoissa. Maksuttomasta oikeusavusta löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/mihinasioihinoikeusapuasaa.html

Toimeksiannon vastaanottamisen yhteydessä kartoitetaan eri vaihtoehdot läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Asianajotoimisto Innolex Oy kuuluu Suomen Asianajajaliittoon ja laskutuksessa noudatetaan hyvää asianajotapaa ja kohtuullista työhön käytettävää laskutusperustetta. Palkkioista on myös aina mahdollista sopia toimeksiantokohtaisesti erikseen.

Palveluumme kuuluu aina maksuton ongelmien kartoitus, jossa kartoitetaan myös palkkioon liittyvät kysymykset.

TUNTIHINNOISTA

Normaali tuntilaskutuksemme yksityishenkilöille on toimeksiannosta riippuen 186 – 279 euroa sisältäen arvonlisäveron 24 %.

Tuntilaskutuksemme yrityksille on 180 – 250 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

Laskutus perustuu aina kohtuulliseen tuntimäärään ja on aina myös sovittavissa tapauskohtaisesti.

Tiettyjä asiakirjojen laatimiseen liittyviä esimerkkejä

Seuraavassa on joitain asiakirjoja koskevia normaaleja esimerkkihintoja:

  • Testamentti tai avioehto 250 – 400 euroa (sis. alv)
  • Aviopuolisoiden osituskirja sopimusosituksessa alkaen 900 euroa (sis. alv)
  • Kuolinpesän jakokirja sopimusjaossa alkaen 900 euroa (sis. alv)
  • Perunkirjoitus alkaen 600 euroa (sis. alv)

Seuraavassa on joitain toimeksiantoja koskevia huomioita

PESÄN SELVITTÄJÄ JA PERINNÖNJAKO

Kuolinpesän selvitys ja jako on mahdollista toimittaa joko perillisten keskinäisin sopimuksin tai pesänselvittäjän ja -jakajan toimittamana sopimusjakona. Pesänselvittäjänä ja -jakajana on usein sama henkilö, mutta estettä ei ole siihen, että tässä toimivat eri henkilöt. Vaikka perilliset olisivat jaosta yksimielisiä, saattaa ulkopuolinen pesänselvittäjä ja -jakaja olla tarpeen jaon oikeudellisuuden ja veroseuraamusten minimoinnin varmistamiseksi. Myös ulkopuolinen konsultaatio ilman pesänselvittäjän tai -jakajan nimitystä on mahdollista.

RIKOSASIAT

Rikosasioissa avustamme sekä asianomistajaa että vastaajaa. Asianomistaja on normaalisti oikeutettu oikeusturvavakuutukseen asian hoidosta aiheutuneiden kulujen kattamiseksi. Rikoksen vakavuuden ja tiettyjen muiden seikkojen perusteella on vastaajalle mahdollista saada myös puolustajan määräys.

Myös sekä asianomistaja että vastaaja ovat oikeutettuja oikeusapuun minimitulorajojen ja muiden edellytysten täyttyessä (ks. myös linkki edellä).

LASTEN HUOLTO, TAPAAMINEN JA ELATUS

Hoidamme myös lasten elatukseen, huoltoon ja tapaamisoikeuksiin liittyviä riitoja. Mikäli kyse on lapsen sopimuksella tai tuomiolla vahvistetun elatusavun muuttamisesta, kuuluu tämä normaalisti oikeusturvavakuutuksen piiriin. Myös oikeusapu on mahdollista näissä sekä muissa lapsiin liittyvissä asioissa edellä mainittujen ehtojen täyttyessä.