KESKINÄINEN TESTAMENTTI

Testamentilla määrätään normaalisti, miten omaisuus on kuoleman jälkeen jaettava. Testamenttausvapautta saattaa rajoittaa esimerkiksi rintaperillisen oikeus lakiosaan. Testamentti on määrämuotoinen oikeustoimi siten, että testamentti tulee omakätisesti allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä.

Keskinäinen testamentti sisältää nimensä mukaisesti kahden testamentin tekijän tahdon. Niin sanottu ’perinteinen’ keskinäinen hallintaoikeustestamentti määrää, että jälkeen jäänyt puoliso saa kaiken ensiksi kuolleen omaisuuden hallintaansa omaan kuolemaansa saakka, jonka jälkeen koko perintö jaetaan nomaalisti perillisten kesken. Myös keskinäisessä hallintaoikeustestamentissa voi olla muita testamenttimääräyksiä esimerkiksi sen varalta, miten omaisuus on jaettava kummankin osapuolen kuoleman jälkeen. Jos haluatte tehdä ainoastaan perinteisen keskinäisen hallintaoikeustestamentin, jättäkää ’testamenttimääräys’ -kohta tyhjäksi ja rastittakaa tätä koskeva kohta lomakkeesta.

Testamentilla voidaan myös määrätä, ettei perillisten nykyisillä eikä tulevilla puolisoilla ole avio-oikeutta perittävää omaisuuteen. Jos haluatte ottaa tätä koskevan määräyksen, niin rastittakaa tätä koskeva kohta lomakkeesta.

Testamentin toimeenpanija huolehtii siitä, että testamentti aikanaan saatetaan asianmukaisesti täytäntöön. Testamentin toimeenpanija valitaan myös oletusarvoisesti tarvittaessa kuolinpesän selvittäjäksi- ja jakajaksi. Mikäli haluatte testamenttiin toimeenpanijaa koskevan määräyksen, niin rastittakaa tätä koskeva kohta lomakkeesta.

Testamentti voidaan allekirjoittaa ja todistaa toimistollamme Isossa Omenassa. Käymme lisäksi vielä aina varsinaisen testamentin testamenttimääräyksineen yhdessä läpi ennen allekirjoittamista.

Täyttäkää ja lähettäkää alla oleva testamenttilomake, niin luonnostelemme varsinaisen testamentin ja lähetämme luonnoksen teille kommentoitavaksi. Tämän jälkeen voimme vielä käydä testamentin yhdessä läpi sekä allekirjoittaa ja todistaa testamentin oikeaksi täällä meidän toimistollamme.

Valitsemalla 'Toimeenpanijamääräyksellä' varmistat, että testamentti tulee asianmukaisesti täytäntöönpantavaksi asiamiehen toimesta.

Yhteyshenkilön tiedot (nimi ja joko sähköposti, puhelin tai osoite välttämättömät)