TESTAMENTTI

Testamentilla määrätään normaalisti, miten omaisuus on kuoleman jälkeen jaettava. Testamenttausvapautta saattaa rajoittaa esimerkiksi rintaperillisen oikeus lakiosaan. Testamentti on määrämuotoinen oikeustoimi siten, että testamentti tulee omakätisesti allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä.

Testamentilla voidaan myös määrätä, ettei perillisten nykyisillä eikä tulevilla puolisoilla ole avio-oikeutta perittävää omaisuuteen. Jos haluatte ottaa tätä koskevan määräyksen, niin rastittakaa tätä koskeva kohta lomakkeesta.

Testamentin toimeenpanija huolehtii siitä, että testamentti aikanaan saatetaan asianmukaisesti täytäntöön. Testamentin toimeenpanija valitaan myös oletusarvoisesti tarvittaessa kuolinpesän selvittäjäksi- ja jakajaksi. Mikäli haluatte testamenttiin toimeenpanijaa koskevan määräyksen, niin rastittakaa tätä koskeva kohta lomakkeesta.

Testamentti voidaan allekirjoittaa ja todistaa toimistollamme Isossa Omenassa. Käymme lisäksi vielä aina varsinaisen testamentin testamenttimääräyksineen yhdessä läpi ennen allekirjoittamista.

Täytä ja lähetä alla oleva testamenttilomake, niin luonnostelemme varsinaisen testamentin ja lähetämme luonnoksen kommentoitavaksi. Tämän jälkeen voimme vielä käydä testamentin yhdessä läpi sekä allekirjoittaa ja todistaa testamentin oikeaksi täällä meidän toimistollamme.

Valitsemalla 'Toimeenpanijamääräyksellä' varmistat, että testamentti tulee asianmukaisesti täytäntöönpantavaksi asiamiehen toimesta.

Yhteyshenkilön tiedot (nimi ja joko sähköposti, puhelin tai osoite välttämättömät)