PALVELUT

Tarjontamme yksityisille

Tarjoamme kattavia asianajopalveluita yksityisille

 • perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa
 • erilaisissa vahingonkorvausasioissa
 • asuntokauppariidoissa
 • muissa siviili- ja rikosasioissa

Tarjontamme yrityksille

Tarjoamme yrityksille kattavia asianajopalveluita

 • remontti- ja urakkasopimuksissa
 • työsuhteisiin liittyvissä asioissa
 • vahingonkorvausasioissa
 • yritysjuridiikkaan liittyvissä sopimuksissa ja muussa konsultaatioss
 • muissa mahdollisissa yrityksen ongelmatapauksissa

Yrityksellämme on vahva kokemus asioiden hoitamisesta sekä sovinnollisissa että riitaisissa tapauksissa. Hoidamme normaalisti oikeudenkäyntejä pyrkimyksenä kuitenkin aina saada asia sovinnollisesti ratkaistuksi. Asianajaja Harri Stachon on myös Asianajajaliiton hyväksymä sovittelija.

Kaikki toimeksiantomme hoidetaan luottamuksella asiakkaan toiveita kunnioittaen.

Toimialueet

 • Siirry
  Sopimukset ja muu konsultaatio
 • Siirry
  Riidanratkaisut