REMONTTI

Rakennusurakoita koskevat sääntelyt ja sopimukset sekä niihin liittyvät erimielisyydet ilmenevät rakennusprojektien eri vaiheissa ja eri osapuolten välisissä sopimussuhteissa.

Tyypillisimmät rakennusurakoita koskevat erimielisyydet liittyvät sellaisiin kysymyksiin kuten sovittujen urakoiden laajuudet, urakkamuodot, eri osapuolten myötävaikutusvelvollisuudet sekä urakkoihin liityvät lisä- ja muutostyöt. Luonnollisesti myös erilaiset virheet ja viivästykset urakoiden suorittamisessa ovat usein riidan kohteena.

Isommissa yritysten välisissä rakennusprojekteissa, missä on pää- ja aliurakoitsijoita, sovelletaan myös normaalisti YSE 1998 ehtoja, joka varsinkin pienemmille aliurakoitsijoille saattaa olla vaikeaselkoinen ja hieman hankalasti hallittavissa. Tästä syystä olisi suositeltavaa, että toimistomme tulisi urakkasopimuksiin mukaan jo sopimisvaiheessa tai mahdollisimman pikaisesti siinä vaiheessa, jos erimielisyyksiä alkaa ilmenemään.

KOKEMUS

Toimistollamme on pitkä ja laaja kokemus erilaisista rakennusurakoita koskevista neuvotteluista ja näitä koskevien riitojen ratkaisemisista tuomioistuimissa.

Hallitsemme myös YSE 1998 säännöstön ja niiden soveltamisen käytännössä.