RIIDANRATKAISUT

Riidanratkaisut ovat olennainen osa asianajotoimintaa. Kaikki riidat pyritään aina ensisijaisesti selvittämään osapuolten välisin neuvotteluin.

Valitettavan usein asioita ei saada sovittua osapuolten välisin neuvotteluin tai kyseessä on rikosasiasta, jolloin oikeudenkäynti jää ainoaksi vaihtoehdoksi.

Toimistollamme on vankka kokemus sekä siviili- että rikosasioiden hoitamisesta oikeudessa. Siviiliasioissa asia voidaan sopia ja usein myös sovitaankin oikeudenkäynnin kestäessä joko vapaamuotoisesti tai erillisessä tuomioistuinsovittelussa.

SIVIILIPROSESSIT

Siviiliprosessi on useimmille ihmisille ja yrityksille todennäköisesti tutumpi oikeudenkäyntimenettely. Oikeudenkäynti tulee vireille haastehakemuksella, jonka jälkeen muutamien välivaiheiden kautta asiassa toimitetaan valmistelu ja pääkäsittely. Tämän jälkeen asiassa annetaan tuomio, mikäli sovintoon ei olla päästy ennen tätä.

Useimmissa tapauksissa omat oikeudenkäyntikulut korvataan oikeusturvavakuutuksesta, joskin tästä on muutamia poikkeuksia, kuten yksityishenkilöiden työsuhderiidat sekä tietyt perheoikeuksiin liittyvät asiat. Myös valtion myöntämä oikeusapu on mahdollista saada mikäli tulot ja varat menevät tietyn minimirajan alle.

Toimistollamme on kokemusta lukuisten erityyppisten asioiden avustamisesta oikeudessa. Olemme avustaneet muun muassa asioissa, jotka koskevat:

  • urakka- ja remonttiriitoja
  • vahingonkorvausriitoja
  • työsuhderiitoja
  • sekä lukuisia muun tyyppisiä oikeudenkäyntejä

Oikeudenkäynnin kestäessä asia saatetaan sopia myös joko osapuolten vapaaehtoisten sovintoneuvottelujen tai virallisen tuomioistuinsovittelun kautta. Tuomioistuinsovittelussa asia siirretään varsinaisesta oikeudenkäynnistä sovittelutuomarin johdolla käytäviin sovitteluneuvotteluihin. Asian ratkaiseminen sovinnon kautta on usein sekä henkisesti että taloudellisesti järkevä vaihtoehto.

RIKOSPROSESSIT

Rikosprosessit eroavat luonteensa ja käsittelynsä puolesta siviilioikeudellisista riidoista. Usein tosin rikosprosesseissakin käsitellään samassa yhteydessä asianomistajan vahingonkorvausvaatimuksia tai muita siviiliprosessuaalisia asioita.

Toisin kun siviiliprosesseja, normaalisti rikosoikeudenkäyntejä ajetaan viranomaisten toimesta. Varsinaista oikeudenkäyntiä normaalisti edeltää esitutkinta, jossa kerätään mahdollinen oikeudenkäyntiaineisto ja näyttö sekä päätetään mahdollisen syytteen nostamisesta. Myöskin erotuksena siiviiliprosessiin, tuomioistuin ottaa myös oma-aloitteisesti osaa jutun oikeudellisiin- ja muihin kysymyksiin.

Sekä syytetyn että asianomistajan etujen mukaista on saada oikeudellista apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään heti esitutkintavaiheessa.

Oikeudenkäyntikulut saatetaan korvata joko oikeusturvavakuutuksesta, oikeusapuna tai puolustajan määräyksen kautta.

Olemme avustaneet lukuisissa rikosprosesseissa sekä syytetyn että asianomistajan puolella.